സ്വകാര്യതാ നയം

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത വളരെ ഗൗരവമായി കാണുന്നു.നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ചുവടെ വായിക്കുക.വെബ്‌സൈറ്റിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൻ്റെ സ്വീകാര്യതയാണ്.
നിങ്ങൾ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുമ്പോഴോ വാങ്ങുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു, ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു, പങ്കിടുന്നു എന്ന് ഈ സ്വകാര്യതാ നയം വിവരിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ

നിങ്ങൾ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ, IP വിലാസം, സമയ മേഖല, നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കുക്കികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വയമേവ ശേഖരിക്കും.കൂടാതെ, നിങ്ങൾ സൈറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ കാണുന്ന വ്യക്തിഗത വെബ് പേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ പരാമർശിച്ച വെബ്‌സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരയൽ പദങ്ങൾ, സൈറ്റുമായി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു.സ്വയമേവ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വിവരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ "ഉപകരണ വിവരം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഇനിപ്പറയുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉപകരണ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു:

  1. "കുക്കികൾ" എന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റാ ഫയലുകളാണ്, കൂടാതെ പലപ്പോഴും ഒരു അജ്ഞാത അദ്വിതീയ ഐഡൻ്റിഫയർ ഉൾപ്പെടുന്നു.കുക്കികളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും കുക്കികൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാം എന്നതിനും സന്ദർശിക്കുകhttp://www.allaboutcookies.org.
  2. "ലോഗ് ഫയലുകൾ" സൈറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ IP വിലാസം, ബ്രൗസർ തരം, ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാവ്, റഫറിംഗ്/എക്സിറ്റ് പേജുകൾ, തീയതി/സമയ സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  3. "വെബ് ബീക്കണുകൾ", "ടാഗുകൾ", "പിക്സലുകൾ" എന്നിവ നിങ്ങൾ സൈറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഫയലുകളാണ്.

കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ഒരു വാങ്ങൽ നടത്തുകയോ സൈറ്റിലൂടെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പേര്, ബില്ലിംഗ് വിലാസം, ഷിപ്പിംഗ് വിലാസം, പേയ്‌മെൻ്റ് വിവരങ്ങൾ (നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ പോലുള്ളവ), ഇമെയിൽ വിലാസം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നു. ഫോൺ നമ്പറും.ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങളെ "ഓർഡർ വിവരം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ “വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളെ” കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഉപകരണ വിവരങ്ങളെയും ഓർഡർ വിവരങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ്.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും?

സൈറ്റിലൂടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓർഡറുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി ശേഖരിക്കുന്ന ഓർഡർ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു (നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെൻ്റ് വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്, ഷിപ്പിംഗിനായി ക്രമീകരിക്കൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവോയ്‌സുകൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ).കൂടാതെ, ഞങ്ങൾ ഈ ഓർഡർ വിവരങ്ങൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു:
1.ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണം ഞങ്ങൾ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി ഉപയോഗിക്കില്ല.
2. നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക;
3. അപകടസാധ്യതയോ വഞ്ചനയോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓർഡറുകൾ പരിശോധിക്കുക;
4.ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൻ്റെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു;
5. ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
6.നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളോ ചിത്രങ്ങളോ പരസ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കില്ല.
സാധ്യതയുള്ള അപകടസാധ്യതകളും വഞ്ചനകളും (പ്രത്യേകിച്ച്, നിങ്ങളുടെ IP വിലാസം) സ്‌ക്രീൻ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും (ഉദാഹരണത്തിന്, ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ എങ്ങനെ ബ്രൗസുചെയ്യുന്നുവെന്നും അവരുമായി ഇടപഴകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനലിറ്റിക്‌സ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിലൂടെയും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഉപകരണ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സൈറ്റ്, ഞങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ്, പരസ്യ കാമ്പെയ്‌നുകളുടെ വിജയം വിലയിരുത്തുന്നതിന്).

വിവര സുരക്ഷ

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ ന്യായമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുകയും അത് അനുചിതമായി നഷ്‌ടപ്പെടുകയോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയോ ആക്‌സസ് ചെയ്യുകയോ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ മാറ്റുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വ്യവസായത്തിലെ നല്ല രീതികൾ പിന്തുടരുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റുമായുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളെല്ലാം സെക്യുർ സോക്കറ്റ് ലെയർ (എസ്എസ്എൽ) എൻക്രിപ്ഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് നടത്തുന്നത്.ഞങ്ങളുടെ SSL എൻക്രിപ്ഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ, നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിനുമിടയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും സുരക്ഷിതമാണ്.

നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ

നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം.നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ എന്താണെന്ന് അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.
നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ തിരുത്താൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക.നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമല്ലാത്തതോ അപൂർണ്ണമോ ആണെങ്കിൽ ശരിയാക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ മായ്ക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക.നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്വകാര്യ വിവരവും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
If you would like to exercise these rights, please contact us by email zhaopei@gdcompt.com

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ

The Site is not intended for individuals under the age of 18. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with Personal Data, please contact us via email zhaopei@gdcompt.com. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

എനിക്ക് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം?

ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഇമെയിൽ വഴി ബന്ധപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.